کاهش زمان صدور ۹ قلم محصول کشاورزی ورود موقت

واکنش خسروی آبی ها به بستن بازوبند کاپیتانی استقلال
گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد: به منظور حمایت از تولید داخل و افزایش سرعت صدور 9 قلم کالای کشاورزی مشمول قانون تمرکز که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت آن را عهده‌دار است انگیزه تبدیل به ورود قطعی آن کاهش می‌یابد.

واکنش خسروی آبی ها به بستن بازوبند کاپیتانی استقلال