تخلیه کامل منطقه گردشگری “علی کله” دزفول در پی نشت گاز کلر

واکنش توئیتری ترامپ به حوادث خشونت‌بار ایالت ویرجینیا
ایسنا نوشت: فرماندار ویژه دزفول از تخلیه کامل منطقه گردشگری علی کله دزفول در پی نشت گاز کلر در اطراف این منطقه خبر داد.

واکنش توئیتری ترامپ به حوادث خشونت‌بار ایالت ویرجینیا