عذرخواهی محمدرضا گلزار برای غیبتش در مراسم «سلام بمبئی»

واکنش ترامپ به حمله تروریستی برلین
محمدرضا گلزار با انتشار متنی در اینستاگرام خود از نبودش در اکران مردمی «سلام بمبئی» عذرخواهی کرد.

واکنش ترامپ به حمله تروریستی برلین