روند رشد قیمت نفت جهانی متوقف شد

واکنش تازه واشنگتن درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین
ایسنا نوشت:قیمتهای نفت آمریکا روز پنج شنبه بدنبال آماری که افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام این کشور را نشان داد، کاهش یافت در حالیکه بهای معاملات برنت نسبت به ابتدای معاملات، رشد اندکی را تجربه کرد.

واکنش تازه واشنگتن درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین