معاون مرکل دربارۀ سقوط اتحادیه اروپا هشدار داد

واکنش به مخدوش کردن سردر سینماهای نمایش دهنده «سلام بمبئی» | عکس
واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در اتحادیه اروپا با چالشهای جدی در قاره سبز همراه شده است. کشورهای اروپایی نیز به این سیاستهای ریاضت اقتصادی واکنش شدید نشان داده اند.

واکنش به مخدوش کردن سردر سینماهای نمایش دهنده «سلام بمبئی» | عکس