سود ۲۴۰ درصدی هندوانه برای میوه‌فروشان!

واکنش بغداد به ادعای حمله احتمالی به کردستان
ایسنا نوشت: بر اساس قیمت‌های عمده‌فروشی رسمی اعلام شده و قیمت‌های موجود در بازار، فروشندگان میوه به صورت میانگین ۹۶.۳۹ درصد سود بابت فروش هر کیلوگرم میوه از مردم دریافت می‌کنند که تنها ۳۵ درصدش سهم منطقی برای آنها به شمار می‌رود که البته در این میان هندوانه با ۲۴۰ درصد بیشترین سود را برای آنها دارد.

واکنش بغداد به ادعای حمله احتمالی به کردستان