دبیرکل جدید سازمان ملل در اولین سخنرانی چه گفت؟

واکنش ایران به انفجارهای افغانستان
ایرنا نوشت: آنتونیو گوترش دبیر کل تازه سازمان ملل متحد روز سه شنبه در نخستین سخنرانی در برابر شورای امنیت از هنگام به عهده گرفتن این مقام، خواستار در اولویت قرار داده شدن جلوگیری از رخ دادن جنگ در جهان شد.

واکنش ایران به انفجارهای افغانستان