پیاده‌روی موفق فضانوردهای ناسا

واکنش ایران به اظهارات وزیر دفاع و جانشین ولیعهد سعودی
طبق اعلام ناسا دو تن از فضانوردان این سازمان با موفقیت اولین پیاده‌روی از دو پیاده‌روی فضایی ارتقای قدرت را به اتمام رساندند.

واکنش ایران به اظهارات وزیر دفاع و جانشین ولیعهد سعودی