ایرج باباحاجی،خبرنگار ورزشی دار فانی را وداع گفت

واکنش ایران به استراتژی جدید آمریکا در قبال پاکستان
ایرج باباحاجی به دلیل سکته از دنیا رفت.

واکنش ایران به استراتژی جدید آمریکا در قبال پاکستان