مراسم تجلیل و تکریم از بازنشستگان وزارت امور خارجه برگزار شد

واکنش اوباما به فرمان مهاجرتی ترامپ
مراسم تجلیل و تکریم از بازنشستگان وزارت امور خارجه با حضور دکتر محمد جواد ظریف و تعدادی از معاونین و مدیران و جمع بزرگی از بازنشستگان و پیشکسوتان دستگاه سیاست خارجی از جمله خانواده های معظم شهدا و جانبازان وزارت امور خارجه برگزار شد.

واکنش اوباما به فرمان مهاجرتی ترامپ