تصاویر | فروش لیموزین ضدگلوله پوتین در آلمان

واکنش امام جمعه یزد به ماجرای پرتاب مهر به معاون روحانی در این شهر
سایت فروش خودرو «موبیل» آلمان آگهی فروش خودروی لیموزین رئیس جمهور روسیه را منتشر کرده است. قیمت پایه این خودرو یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار تعیین شده و ۲۵ هزار کیلومتر کار کرده است.

واکنش امام جمعه یزد به ماجرای پرتاب مهر به معاون روحانی در این شهر