سردار نقدی: «معمای شاه» عین آن چیزی نیست که در دوران پهلوی رخ داده است

واکنش افتخاری به محرومیت ۳ جلسه‌ای رحمتی
سردار نقدی ضمن بازدید از پشت صحنه سریال «معمای شاه» بر لزوم حمایت و تشویق هنرمندان برای ساخت آثار تاریخی تاکید کرد.

واکنش افتخاری به محرومیت ۳ جلسه‌ای رحمتی