انرژی‌های نو دردسر تازه برای بازار نفت و گاز

واکنشی به روایت اخیر موسوی‌خوئینی‌ها از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
براساس آخرین گزارش سازمان بین المللی انرژی،برای اولین بار افزایش سرمایه گذاری در بخش الکترونیک بیش از نفت و گاز شده است.

واکنشی به روایت اخیر موسوی‌خوئینی‌ها از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی