اینفوگرافیک | لمس حضور خارجی ها در بازار سرمایه ایران

واژگونی اتوبوس بین‌شهری در بزرگراه شهید خرازی اصفهان/ پاهای کمک‌راننده قطع شد
از ابتدای سال ۹۵، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران از لحاظ آماری، سیر صعودی داشته است.

واژگونی اتوبوس بین‌شهری در بزرگراه شهید خرازی اصفهان/ پاهای کمک‌راننده قطع شد