فیلم | گلزنی پسر زیدان در بازی رئال مادرید و لئونسا

واقعیاتى تکان دهنده از مکالمات خلبان با برج مراقبت کلمبیا
گلزنی پسر زیدان در بازی رئال مادرید و لئونسا را در ویدئوی زیر ببینید.

واقعیاتى تکان دهنده از مکالمات خلبان با برج مراقبت کلمبیا