تصاویری از بارش برف در ارومیه

واریز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه
بارش برف در ارومیه که از عصر دیروز آغاز شده تا امشب ادامه خواهد داشت.

واریز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه