اردوغان: از سرگیری مجازات اعدام در ترکیه به غرب ارتباطی ندارد

هیلاری کلینتون چه کسی را مسئول شکست خود دانست؟
مهر نوشت: رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه مساله از سرگیری مجازات در این کشور به غرب ربطی ندارد، تعیین مجازات مجرم را حق ورثه مقتول دانست.

هیلاری کلینتون چه کسی را مسئول شکست خود دانست؟

دانلود بیتالک