لزوم ساماندهی حمل و نقل زائرین عراقی و پاکستانی شهر قم

هیاهوی مجازی هندبال
فرماندار قم گفت: عموما حمل و نقل زائرین عراقی و پاکستانی در معابر مرکز شهر انجام می‌شود که این امر جلوه خوبی ندارد و باید ساماندهی شود.

هیاهوی مجازی هندبال