شرایط زندگی مناسب در روستاهها هموار می شود

هیات اجرایی دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بویراحمد مشخص شد
نماینده بویراحمد و دنا بمنظور بررسی مشکلات و معضلات روستاههای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد ،به همراه تنی چند از مدیران شهرستانی از برخی روستاههای این شهرستان بازدید بعمل آورد.

هیات اجرایی دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بویراحمد مشخص شد