عکس| امام خمینی و یارانش مهرماه 1357 در عراق

هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها قبل از پایان سال تشکیل می‌شود
صفحه‌ای که در اینستاگرام با نام امام خمینی(ره) فعالیت می‌کند، تصویری از بنیانگذار فقید انقلاب و چند تن از یارانش در مرز کویت منتشر کرده، این عکس متعلق به مهرماه سال 57 است.

هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها قبل از پایان سال تشکیل می‌شود