فیلم | نشست و ریزش تونل در تبریز | سه کارگر کشته شدند

هوا زیر صفر می‌رود/ بارش پراکنده باران و برف در راه است
نشست خاک و ریزش تونل در تبریز باعث کشته شدن سه کارگر شد. در ویدئوی زیر این حادثه را ببینید.

هوا زیر صفر می‌رود/ بارش پراکنده باران و برف در راه است