خط ونشان افتخاری برای آن‌ها که قصدمحروم کردن رحمتی رادارند/عکسی نشان می‌دهم که خیلی‌هازیر سوال بروند

هوای اصفهان ۴ درجه کاهش می‌یابد
مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه خانمی که با رحمتی عکس گرفته مقصر است گفت: محرومیتی برای رحمتی در کار نیست.

هوای اصفهان ۴ درجه کاهش می‌یابد