بارش‌های زمستانی در اصفهان نرمال خواهد بود/عمده بارش‌ها در دی و بهمن

هوای اصفهان همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است
مدیرکل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه در زمستان امسال بارش نرمالی داریم گفت: عمده بارش‌های ما در زمستان در ماه‌های دی و بهمن است و شدت بارش‌ها در نواحی غرب و سرچشه‌های آبی استان مورد انتظار است.

هوای اصفهان همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است