هواپیما جا نداشت، فقط مدیر مالی فدراسیون به ایران برگشت!

وزارت خارجه عربستان:‌ اسناد ویکی‌لیکس “جعلی” است
مربیان ایرانی تیم ملی قصد داشتند به تهران برگردند اما فعلا برای آن‌ها بلیت پیدا نشده است.

وزارت خارجه عربستان:‌ اسناد ویکی‌لیکس “جعلی” است