تاریخ مذاکرات آستانه تعیین شد

هواپیما جا نداشت، فقط مدیر مالی فدراسیون به ایران برگشت!
ایسنا نوشت: وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات میان دولت و مخالفان سوریه در پایتخت قزاقستان ۲۳ ژانویه (۴ بهمن) برگزار می‌شود.

هواپیما جا نداشت، فقط مدیر مالی فدراسیون به ایران برگشت!