پوتین دستور امضای پروتکل نظامی با سوریه را صادر کرد

هواپیمای مسافربری لیبی ربوده شد
ایرنا نوشت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور امضای پروتکل استقرار هواپیماهای نظامی و تاسیسات دریایی این کشور در سوریه از جمله اجرای موافقت نامه مربوط به پایگاه طرطوس در مدیترانه را صادر کرد.

هواپیمای مسافربری لیبی ربوده شد