تصاویر | شیرجه در آب یخ به مناسبت سال جدید میلادی

هند موشک بالستیک آزمایش کرد
همزمان با آغاز سال جدید میلادی و بر اساس یک سنت قدیمی، مردم کشورهای مختلف در آب سرد و یخ زده شیرجه می‌زنند.

هند موشک بالستیک آزمایش کرد