تصاویر | آلودگی رودخانه زرجوب رشت | فاجعه ورود فاضلاب خانگی و بیمارستانی

هم‌نشینی منصوریان و دایی در اوج دعوا، روی کاسبی‌شان اثر می‌گذارد؟
ورود فاضلاب خانگی و بیمارستانی به رودخانه زرجوب رشت موجب آلودگی و انتقال این آلودگی‌ها به تالاب انزلی و ایجاد چهره ناخوشایند شهری شده است.

هم‌نشینی منصوریان و دایی در اوج دعوا، روی کاسبی‌شان اثر می‌گذارد؟