۱۰۰ دستاورد برجام

هم‌دوره پیوس و محرمی در دسته دوم ژاپن به میدان می‌رود
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در یادداشتی که روز چهارشنبه منتشر کرد، مهمترین دستاوردهای برجام در اولین سالگرد اجرای این تفاهم مهم، در حوزه های مختلف هسته ای، بین المللی و لغو تحریم های مالی، بانکی و اقتصادی برشمرد.

هم‌دوره پیوس و محرمی در دسته دوم ژاپن به میدان می‌رود