رخشان بنی اعتماد: امیدوارم با سمپاشی نتوانند مانع حرکت درست جشنواره جهانی فجر شوند

همکاری کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا
رخشان بنی‌اعتماد معتقد است جشنواره جهانی فیلم فجر در حال نزدیک شدن به استاندارد جشنواره‌های معتبر دنیاست.

همکاری کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا