بازیکنی که به علی منصور “نه” گفت مزد صبرش را گرفت!

همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم!
سجاد شهباززاده موفق به گلزنی برای تیمش شد.

همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم!