دستور مخفیانه پنتاگون برای اعزام نیروی ویژه به یمن

همه نظریات دانشمندان درباره علت سیاه و سفید بودن پانداها
تسنیم نوشت: وزارت دفاع آمریکا قصد دارد نیروهای ویژه جدیدی را به خاورمیانه و شمال آفریقا اعزام کند.

همه نظریات دانشمندان درباره علت سیاه و سفید بودن پانداها