نشست مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی و مدیرعامل بانک ملی لرستان

همه مطالبات بازنشستگان فرهنگی پرداخت می‌شود/ اختصاص۳۵۰۰میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان
نشست مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مدیرعامل بانک ملی استان در دفتر دکتر ساکی برگزار شد .

همه مطالبات بازنشستگان فرهنگی پرداخت می‌شود/ اختصاص۳۵۰۰میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان