از واکنش همسر آیت‌الله هاشمی به شعارهای مردمی تا نگاه کابینه ترامپ به برجام / پربازدیدهای ۲۴ دی

همه سلایق در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی حضور داشتند
در روز جمعه ۲۴دی، اخبار پربازدید بیشتر درباره واکنش همسر هاشمی رفسنجانی به شعارهای مردم در مراسم تدفین آیت‌الله اختصاص داشت.

همه سلایق در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی حضور داشتند