انتقاد سیدحسن خمینی از نگاه کاریکاتوری به امام /داعیه‌داران اندیشه امام نمی‌دانند چند جلد کتاب دارد

همه به نفع پرسپولیس بازی می‌کنند/ سایپا ترمز ذوب‌آهن را کشید
ایلنا نوست: یادگار امام می‌گوید: باید امام مشکل‌گشا و مشکل‌شناس را معرفی کنیم و به جامعه بباورانیم که درمان در این سخنان است. در این صورت جامعه خودش به دنبال این اندیشه‌ها می‌رود و نیازی به تبلیغات نیست.

همه به نفع پرسپولیس بازی می‌کنند/ سایپا ترمز ذوب‌آهن را کشید