نخست‌وزیر جدید قرقیزستان معرفی شد

همه آنچه در انتخابات نظام پزشکی گذشت؛ از جا ماندن رحمت‌اله حافظی تا روزگار نوین جامعه‌پزشکی با فاضل
مهر نوشت: پارلمان قرقیزستان انتصاب «صفر اسحاقوف» به مقام نخست وزیری این کشور را تأیید کرد.

همه آنچه در انتخابات نظام پزشکی گذشت؛ از جا ماندن رحمت‌اله حافظی تا روزگار نوین جامعه‌پزشکی با فاضل