شما نظر بدهید/ رفتار نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

همسر سابق عامل قتلهای زنجیره ای گیلان، رازهای ناگفته را فاش کرد
نخستین مناظره انتخاباتی 6نامزد ریاست جمهوری روزجمعه انجام پذیرفت.

همسر سابق عامل قتلهای زنجیره ای گیلان، رازهای ناگفته را فاش کرد