هجوم انگلیسی‌ها برای گرفتن پاسپورت ایرلندی!

«همسایه‌ها» در پایان راه
ایرنا نوشت: آمارهای رسمی منتشرشده توسط وزارت خارجه ایرلند در روز جمعه، نشانگر افزایش 40 درصدی درخواست پاسپورت ایرلندی از سوی شهروندان انگلیسی به دلیل ترس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت است.

«همسایه‌ها» در پایان راه