۱۲ واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی در پلدختر آماده می شود

همایش مدیریت مصرف در برق لرستان برگزار شد
مدیر آموزش و پرورش پلدختر گفت: 12 واحد آموزشی در این شهرستان برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

همایش مدیریت مصرف در برق لرستان برگزار شد