خبری که افتخاری در رختکن لو داد/ زمانی و بقیه اعضای هیات مدیره به‌زودی می‌روند/خانه تکانی در استقلال

همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود
اتفاقاتی که در استقلال رخ داده و زمینه اعتصاب بازیکنان و تمرین نکردن آنها را فراهم کرده در نهایت به تغییراتی منجر خواهد شد که مدیرعامل آبی‌ها وعده‌اش را داده است.

همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود