انعقاد بیش از ۴ هزار قرارداد برای سرمایه‌گذاری جدید

«هفت» تا بعد از انتخابات پخش نمی‌شود/ خداحافظی با بهروز افخمی
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت خبرداد: رشد 19 درصدی انعقاد قرارداد سرمایه گذاری جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی بوده است.

«هفت» تا بعد از انتخابات پخش نمی‌شود/ خداحافظی با بهروز افخمی