دغدغه اصلی مردم از نگاه یک کاندیدای ریاست‌جمهوری

هفتمین کتاب‌فروشی عجیب جهان در تهران
نامزد حزب موتلفه اسلامی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه ما در قدم اول باید در کوتاه مدت شرایط بغرنج رکود اقتصادی را مهار کنیم، گفت: اهتمام ما این است که رشد اقتصادی کشور را عملا شکل دهیم زیرا این رشدی که امروز از سوی مسئولین مطرح می‌شود ناشی از فروش نفت است.

هفتمین کتاب‌فروشی عجیب جهان در تهران