پاسخ به شکایت مردم از کمبود تاکسی/ خودروهای جدید ون در روزهای سرد به یاری مسافران می‌آیند

هشدار مدیریت بحران البرز در خصوص ورود سامانه بارشی به استان
خودروهای جدید ون برای جابجایی مسافران در روزهای سرد و بارانی سال به یاری مسافران تهرانی می‌آیند.

هشدار مدیریت بحران البرز در خصوص ورود سامانه بارشی به استان