میوه های ممنوعه در بازار رنگ باختند

هشدار روسیه نسبت به بالا گرفتن رقابت تسلیحاتی با ناتو
باشگاه خبرنگاران نوشت:طی ماه های اخیر توزیع و میزان عرضه میوه های ممنوعه در بازار کاهش یافته است.

هشدار روسیه نسبت به بالا گرفتن رقابت تسلیحاتی با ناتو