دعوت استاندار از صندوق ذخیره شاهد برای سرمایه گذاری در کردستان

هشدار رئیس دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان درباره تهدید فزاینده افراطی‌گری
استاندار کردستان در جلسه شورای مشورتی ایثارگران، از صندوق ذخیره شاهد دعوت کرد تا در کردستان سرمایه گذاری کنند.

هشدار رئیس دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان درباره تهدید فزاینده افراطی‌گری