مصرف آب و مواد نسوز فولاد مبارکه کمتر از سایر فولادسازان جهان

هشدار دادستان کرج به بازرسی استانداری البرز
مدیرعامل فولادمبارکه گفت: فولاد مبارکه با اجرای طرحهای توسعه در تصفیه خانه‌های خود و به کارگیری سیستم‌های بازچرخانی آب در سیکل تولید، مصرف آب خود را تا ۳.۲۶ مترمکعب به ازای هر تن تولید کاهش داده است. و در بخش مواد نسوز ۷.۷۳ کیلوگرم به ازای تولید هر تن مذاب، نسوز مصرف می کند؛ درحالیکه میانگین مصرف دنیا ۲۵ کیلوگرم بر تن مذاب است.

هشدار دادستان کرج به بازرسی استانداری البرز