تبدیل زباله‌های پلاستیکی اقیانوس‌ها به کفش‌های ورزشی

هشدار توئیتری حسن روحانی درباره شکستن قلم‌ها و بستن دهان اهالی رسانه
به گزارش ایرنا، یکی از بزرگترین تولیدکننده های کفش ورزشی قصد دارد پلاستیک های سرگردان اقیانوس را به کفش تبدیل کند.

هشدار توئیتری حسن روحانی درباره شکستن قلم‌ها و بستن دهان اهالی رسانه

تلگرام نارنجی