امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک کشاورزی وگروه صنعتی زر

هشداری که شمخانی به بشار اسد داد /مذاکرات سیاسی باید به دمشق منتقل شود
تفاهم نامه ای بین بانک کشاورزی و گروه صنعتی زر در راستای توسعه ارتباطات سازنده و افزایش تعاملات بانک ها و بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی و رونق تولید ملی به امضاء رسید.

هشداری که شمخانی به بشار اسد داد /مذاکرات سیاسی باید به دمشق منتقل شود