نقشه جنگ جدید پنتاگون برای داعش

هشدارهای یک شاعر در «آشویتس خصوصی من»
ایرنا نوشت:پنتاگون امشب طرح جدیدی را برای مقابله با گروه تروریستی داعش به کاخ سفید ارائه می دهد.

هشدارهای یک شاعر در «آشویتس خصوصی من»