مشکل افت فشار و قطعی گاز سلسله و دلفان برطرف می شود

هشت هزار دستگاه کنتور فهام جایگزین کنتور های قدیمی در کوتاه ترین زمان
تسنیم نوشت:مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان گفت: گازرسانی به شهرستان‌های سلسله و دلفان تا پایان سال ۹۶ به اتمام می‌رسد که با بهره‌برداری از آن مشکل قطعی گاز این مناطق برطرف می‌شود

هشت هزار دستگاه کنتور فهام جایگزین کنتور های قدیمی در کوتاه ترین زمان